About

Jørn Deleuran is educated as photo journalist and has for more than 20 years provided fast pictures for newspapers, trade publications and corporate clients. Along the way and off the beaten track he has had an urge to photograph the ever-changing light and attempt to catch and hold the moods of the landscapes around us. In 2015 he embraced the more than 100 years old photographic process Van Dyke brown and felt, that he hereby could give his images new life in the very craftsmanlike process. As one says: ‘don’t take pictures, make photographs’, and that approach gives needed contemplation and quite tangibly a sense of time and the work of hand in the finished picture on the wall.

Prices for print in 30×40 solid oak frame 1.800 dkr. plus shipping.

Please write me for further information about purchasing prints.
Also, I do commissioned work to be printed the Van Dyke way, so please do not hesitate to contact me for dates and a quote.

Fotografier af Jørn Deleuran Photographs by Jorn Deleuran Jørn Deleuran er uddannet fotojournalist og har i over 20 år leveret hurtige billeder til aviser, fagblade og erhvervsliv. Undervejs og væk fra alfarvej har han gennem årene ikke kunnet lade være med at fotografere det skiftende lys og forsøge at forevige stemninger i landskaberne omkring os. I 2015 tog han den over 100 år gamle fotografiske proces Van Dyke til sig og følte, at han her kunne give sine billeder nyt liv i den meget håndværksprægede proces. Som man siger; ’don’t take pictures, make photographs’ og den tilgang giver nødvendig fordybelse og helt konkret en fornemmelse af tid og håndens arbejde i det færdige billede på væggen.

Pris for et billede i 30×40 ramme i massiv eg 1.800,- ekskl. fragt.

Skriv endelig for mere information om køb af billeder.
Jeg kan også bestilles til at fotografere og og levere det færdige billede på Van Dyke-vis, så kontakt mig endelig for ledige datoer og for priser.